SLUŽBY


Poradenstvo

Naša hlavná expertíza je v oblasti vzdelávania a sociálnej práce so zameraním predovšetkým na ohrozené a znevýhodnené skupiny ľudí. Svoju skúsenosť však vieme poskytnúť aj pri zakladaní a vedení občianskeho združenia, projektový manažment, administráciu projektov a prácu s dobrovoľníkmi.


Školská a rovesnícka mediácia

V januári 2019 sme prostredníctvom Soni Koreňovej získali osvedčenie na výkon mediácie, pričom poskytujeme služby v oblasti školskej a rovesníckej mediácie školám, vzdelávacím inštitúciám, organizáciám a individuálnym záujemcom.