O NÁS


Čo robíme

VZDELÁVAME. Lepšie výsledky a akademický pokrok detí zabezpečujeme cez doučovania v našom komunitnom centre Edubox. Vďaka dobrovoľníkom majú deti možnosť písať si svoje domáce úlohy pod odborným dohľadom, tvoria projekty, či dobiehajú resty v čítaní a základnej matematike. Deti sú od narodenia zvedavé tvory, preto sa snažíme ich učenie rozvíjať cez hands-on aktivity. Milujeme inovatívne metódy! 

VYCHOVÁVAME A VEDIEME DETI A MLADÝCH DOSPELÝCH. Toto je najobľúbenejšia časť našej práce! Na decká a mládež sa snažíme pôsobiť neustále. Už dávno sme prišli na to, že autentickosť je naša najväčšia zbraň! Cez mentoring a coaching fúkame do plachiet našich mentorčiat. Nezabúdame venovať veľa veľa času rozvoju ich pozitívnych emócií a morálnych hodnôt, preto deti často zapájame do dobrovoľníckych príležitostí.

UKAZUJEME PRÍLEŽITOSTI. Po svete treba chodiť s očami otvorenými a k tomuto učíme aj naše decká a mládež. Spolupracujeme so strednými školami, zamestnávateľmi, rodinami a zapájame decká do organizovania komunitných projektov.

LÁMEME BARIÉRY. Chceme raz žiť v tolerantnej spoločnosti, preto okrem našich detí pracujeme aj nastavením mysle verejnosti. Radi sa zúčastňujeme na diskusiách a rôznych podujatiach, ktoré podporujú hodnoty solidarity a tolerancie. 


Prečo sme tu

Na začiatku boli traja mladí kolegovia, ktorí sa stretli na základnej škole s kopou detí pochádzajúcich zo socio-ekonomicky znevýhodneného prostredia. Každý so svojim príbehom, no všetci s rovnakým cieľom – chceli sme pomáhať tým, ktorí v živote mali horšiu štartovaciu čiaru, než väčšina spoločnosti. 

Nadmieru sme si obľúbili hŕstku deviatakov, ktorí boli väčšinu času naozaj ťažkým orieškom a len málokto im dával šancu na svetlú budúcnosť. Keď sa decká rozhodli pre štúdium na strednej škole, prišlo veľa otázok – Ako to tam zvládnu? Ako ich čo najlepšie motivovať a podporiť v ťažkých časoch? Aké všetky prekážky je potrebné prekonať? 

Rozhodli sme sa odísť z formálneho prúdu vzdelávania a založili sme občianske združenie, ktorého hlavným poslaním mala byť podpora stredoškolákov z ohrozených skupín spoločnosti. 

Dnes však vieme, že aby decká maximálne mohli využívať svoj potenciál a mali možnosť raz viesť plnohodnotný a šťastný život, je potrebné hľadať komplexné riešenia na všetkých úrovniach spoločnosti. Začať treba už v skorom veku. 

Naším poslaním je preto vychovávať zodpovedných a schopných mladých ľudí, ktorí sú prínosom pre svoju komunitu a celú spoločnosť. Podporujeme proaktivitu, spájame a vedieme k hodnotám. 


Kto sme

Kristián Berecz

OHEŇ

„Študoval som sociálnu prácu a v tej istej dobe pracoval na vedúcej pozícii v známom obchodnom reťazci. Keďže mám rád výzvy a neustále posúvanie svojich hraníc, rozhodol som sa opustiť korporátne prostredie a zameniť to za niečo menej isté, no zmysluplnejšie.“

V Plaveckom Štvrtku sa podieľal na vytvorení poradenského centra. Jeho úlohou bolo spájať školu s rodinami žiakov z osady a podporovať/mentorovať deti. Zároveň mal na starosti komunikáciu s úradmi v oblasti sociálnych vecí. Aktuálne vedie vzdelávacie centrum EduBox v Lozorne.