EDUBOX

  • Naša spoločnosť je len taká silná, ako je jej najslabší článok
 

Venujeme sa deťom

Vytvárame priestor kde sa deti vedia slobodne venovať svojim zálubám.
Naše základné piliere sú VZDELANIE, VOLNÝ ČAS, POMÁHANIE INÝM, stretávanie zaujímavých ľudí.
 


  •  EDUBOX – JELŠOVÁ 
  •  BUNKY – PLAVECKÝ ŠTVRTOK
  •  EDU-OBÝVAČKA – STANIČNÁ


Zapájame dobrovoľníkov

Gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave


Rozvíjame nie len deti a seba, ale ponúkame možnosť aj dobrovoľníkom rozvíjať svoje srdce cez pomoc iným.


Spájame

Držíme sa hesla, že naša spoločnosť je len taká silná, ako je jej najslabší článok. 


Čo sa nám podarilo